Archive for juli, 2013

Abraham 31-7-2013

Jullie zijn de vibrationele schrijvers van het script van jullie leven en alle anderen in het Universum spelen het stuk dat jij hen gegeven hebt.

—Abraham

Uit een workshop in San Francisco, 2 mrt. 1997

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Abraham 30-7-2013

Wat echte geduld is, is weten dat je het wil en weten dat het komt en echt genieten van de ontwikkeling onderweg. Begrijp dat je het nooit klaar krijgt. Dus je kan net zo goed geduldig zijn. Je krijgt het nooit gedaan, omdat iedere keer dat je wil en ontvangt, ontvang je ook een nieuw perspectief van waaruit je weer iets wil. Het leven is een constante ontwikkeling van nieuwe verlangens en dan een constante afstemming met die verlangens.

—Abraham

Uit een workshop in Larkspur, 30 aug. 1997

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Abraham 29-7-2013

Het enige dat het verschil maakt in hoe je je voelt nu, is de gedachte die je denkt nu. Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt; er zijn blije mensen zonder geld, en er zijn ongelukkige mensen met heel veel geld. Hoe je je voelt heeft te maken met hoe je de Bron die jij bent toestaat te stromen. Dus als wij het hebben over de Kunst van Toestaan, dan hebben wij het over de kunst van leven; over de kunst van floreren; over de kunst van helderheid. We hebben het over de kunst van, zijn wie je werkelijk bent.

—Abraham

Uit een workshop in Ashland, 20 juli 2002

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Abraham 28-7-2013

Je bent altijd een levende reflectie van wat je uitstraalt. En dus, als je in een klein hoekje komt waar een heleboel mensen onbeleefd zijn, is het waarschijnlijk omdat jij onbeleefd bent — of omdat je je bewust bent geweest van mensen die onbeleefd zijn. Er gebeurt je nooit iets wat geen onderdeel is van jouw vibratie.

—Abraham

Uit een workshop in Chicago, 25 april 1999

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Abraham 27-7-2013

Wat wij zouden doen doen voor jouw zelf — voor jouw volgende fysieke ervaring (en dit kan je) …. Wij zouden beginnen, nu, met het doordringen van deze fysieke tijd/ruimte ervaring met zoveel mogelijk begrip van de Wet van de Aantrekking als je kan, zodat je toevoegt aan deze vortex van weten. Dat maakt het meer waarschijnlijk dat — wanneer jij en anderen erin deelnemen — je makkelijk toegang zal hebben tot het besef dat alles goed is.

—Abraham

Uit een workshop in Los Angelos, 31 jan. 1999

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Abraham 26-7-2013

Je bent de schepper van jouw eigen realiteit, en dus ben je niet in gevaar. Om te floreren hoef je het gedrag van anderen niet te controleren. Jouw aandacht voor de dingen die zij doen die jou tegenhouden om te floreren is, in feite, wat je tegenhoudt om te floreren …. Het is niet wat zij met jou doen; het is wat jij met jezelf doet door de angst voor wat je denkt dat zij met je zullen doen.

—Abraham

Uit een workshop in Philadelphia, 12 mei 2005

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Ster-tetraëder van geniale vernieuwing’ 2.0

Manuela van der Knaap van inzichten.com schrijft weer een fantastisch artikel over een bijzondere stand van de planeten op 29 juli 2013 (en over 26 aug. volgt nog een artikel.)

Op 29 juli 2013 is er weer een bijzondere stand van planeten aan de hemel te vinden. Zes planeten zijn dan vanuit de aarde bezien in een zeshoek verbonden met elkaar. Dit fenomeen noemen wij astrologische Ster-tetraëder of David ster. De Ster-tetraëder van 29 juli 2013 blijkt niet alleen te zijn, maar gezelschap te krijgen van een tweede Ster-tetraëder op 26 augustus 2013. Daarmee wordt de bijzondere astrologische Ster-tetraëder een Twin star. Dit is een teken van een bijzondere shift in ons bewustzijn. Dit artikel beschrijft vooral de eerste Ster-tetraëder van juli. Er volgt nog een tweede artikel over de Ster-tetraëder in augustus.

Ster-tetraëder juli (*1) De energie in de Ster-tetraëder van juli 2013 zoekt naar integratie van het ego (zon)*4 en vraagt van het individu om algehele betrokkenheid vanuit authenticiteit en verantwoordelijkheid. De eerste ster laat ook zien dat vernieuwing en vrijheid in handelen enigszins botsen met gevestigde orde en dwingende grenzen en structuren. Er is veel behoefte om het innerlijk leven te bevrijden en tot uitdrukking te brengen in het concrete. *9 Deze vernieuwing roept om nieuwe vormen, nieuwe structuren en bestuursvormen in alle levensgebieden in de samenleving en het persoonlijke leven. Deze zullen eerst innerlijk ontstaan om vervolgens praktisch neergezet te worden. De Maan sluit de zeshoek tussen 12 uur en 22:30 Nederlandse tijd. Dit is de tijd wanneer de Ster-tetraëder maximaal werkzaam is.

Ster-tetraëder augustus (*1b) De totale energie van de horoscoop van de tweede Ster-tetraëder voelt energetisch zeer harmonieus en uitgebalanceerd. De essentie van de eerste ster laat het beeld zien van het moment vlak voor de geniale vinding.*8 Ik zie de tweede ster als het moment van deze geniale vinding. De Maan maakt ook deze zeshoek dicht. De Ster-tetraëder is het meest krachtig tussen 6:00 en 13:00 op 26 augustus, maar de kracht is al voelbaar vanaf 25 augustus 14:30 tot 18:30 op 26 augustus 2013. Rond 9:30 op 26 augustus beleven we de piek. (Nederlandse tijd) Er komt een tweede artikel waar de tweede Ster-tetraëder uitgelegd wordt. Dit artikel gaat vooral over de eerste Ster-tetraëder van juli. Als ik schrijf over de ster van augustus, dan staat dit erbij.

Essentie van Ster-tetraëder In een astrologische Ster-tetraëder kunnen tegenstellingen (opposities) tot synthese komen doordat er ook harmonieuze verbindingen zijn die het geheel in een groter kader trekken (sextielen). Hierdoor gaan we alles waarnemen vanuit een breder perspectief en is isolatie van krachten bijna niet mogelijk. Geïsoleerde krachten wordt aangesproken en gaat vandaar uit meedoen in een groter geheel. Dit zien we terug in onszelf en in de wereld om ons heen.

9/11 Een van de beruchtste Ster-tetraëders die gevormd werd door planeten was op 5 september 2001. Een week na het vormen van de Ster-tetraëder was op 11 september 2001 de vliegtuigaanslag op Twin Towers van het World Trade Centre in New York. Uit deze gebeurtenis is de oorlog met islamitische terroristen en Afghanistan ontstaan. *1a Dit is een helder voorbeeld van het wereldwijde effect dat zeshoeken van planeten vaak hebben. *2 De Ster-tetraëder is in aanleg een harmonieuze vorm. Het is de geometrievorm van de kosmische poort. De gebeurtenissen die voortkomen uit de Ster-tetraëder van planeten hebben meestal een langdurig effect (jaren) op het leven. Bijna alle planeten doen mee in deze Ster-tetraëder. Alleen Uranus in Ram en de Zon in Leeuw maken een spanningsaspect met de Ster-tetraëder .*4 Dit betekent dat vernieuwing, technologie(hackers?) en individuele inbreng een activerende werking hebben op het geheel, waardoor de kracht van de Ster-tetraëder toeneemt.

Toen en nu Bij de Ster-tetraëder van de Twin Towers was er een soort gelijke activatie. Er werden toen andere krachten in beweging gebracht dan nu.*1a Het was toen individuele dienstbaarheid (islamitische dienstbaarheid/opoffering*5) en kritiek op autoriteiten en machthebbers als we de beschuldigingen van de VS aan het adres van de islamitische terroristen geloven. Anders wordt het opofferen van het geheel ten dienste van een egoïstisch organiserende en bestuurlijke macht die afscheiding creëert. Het aangrijppunt was toen autoriteit (Saturnus) en macht(Pluto).

Krachtenspel In de Ster-tetraëder van juli 2013 gaat het om overvloed en innerlijke waarden (Maan in Stier) versus autoriteit en vormkracht (Saturnus), maar ook veiligheid en het toestaan van nieuwe structuren en vormen. Durven we de bestaande vastigheid en houvast los te laten? Ontlading van spanning kan in gang worden gezet door een wilskrachtige, individuele, zo niet egoïstische daad*6 ; mogelijk een groep die handelt vanuit het sociale met gelijkwaardigheid en vrijheid als uitgangspunt. *7 Ik wil nog een keer benadrukken dat het krachtenspel nu anders is als toen in 2001. Het hoeft dus niet te betekenen dat er weer een aanslag zal zijn. De vernieuwing en bevrijding keert zich nu vooral naar binnen (Uranus retrograde). De innerlijke ruimte creëert dan nieuwe vormen. Onvrede over vrijheid en het vast zitten in een dwingende structuur kan spanningen op het wereldtoneel veroorzaken. De kern is dat er transformatie van vorm en bestuur wil plaatsvinden.*8

Eurocrisis Er is op dit moment een grote crisis over waarden. Vooral in de EU met haar Eurocrisis. Zou het kunnen zijn dat er een correctie komt op waarden? *7a Onder het mom van gelijkwaardigheid en sociale samenhang. Of juist een verbinding tussen waarden en transformerend transparant bestuur dat mee beweegt met veranderingen. De belofte van de Ster-tetraëder geeft de mogelijkheid voor nieuwe geniale oplossingen van bestuurders. Staat bestuur niet open voor deze vernieuwing en blijft deze vanuit star beleid in de ivoren toren zitten, denkend het geheel te kunnen domineren, dan isoleert het bestuur zich en zet zichzelf daarmee buitenspel voor vernieuwing die gewoon doorzet vanuit het sociale veld, vanuit de massa. *8 Deze vernieuwing begint vooral innerlijk door bewustwording van begrenzing en behoefte het innerlijk leven te bevrijden.*9 Want zoals we weten, de rots kan nog zo vast en stevig zijn, de massa en kracht van het water (collectief/massa/geheel) slijt de rots gewoon weg. Het is alleen een kwestie van tijd voordat de toren valt. (Zie afbeelding 13de graad Schorpioen.)
Deze zeshoek laat zien dat het gaat om transformatie van vormkracht naar scheppingskracht en van autoriteit naar autonomie. *3 Het beeld van de 13de graad Schorpioen laat zien dat het gaat om de wisselwerking tussen het harde en het zachte, de toren en rots versus de zee.*9

Macht van de massa De maatschappij vormt zich om van hiërarchisch gestructureerde structuren naar netwerk structuren. We zien vooral bij jongeren (Pluto in Schorpioen)dat zij zich niet conformeren aan bestuurlijke structuren, maar via sociale netwerken, zoals Twitter, Facebook enzovoort hun eigen structuren creëren. Geen officiële structuren meer, maar platte gelijkwaardige structuren die flexibel zijn. Door internet is het mogelijk om te handelen van individu naar individu. We hebben de mogelijkheid om onszelf uit te drukken en zichtbaar te maken in het collectieve veld. Je kunt nu zonder hulp van de officiële kanalen (bijvoorbeeld de macht van de platen industrie) ineens beroemd worden met één filmpje op You-Tube. Het veld voor individuele scheppingskracht ligt helemaal voor ons open. De massa, het collectief, laat haar macht gelden door uitdrukking te geven aan de aandacht van vele individuen. Dit geeft enorme kansen, maar ook enorme veranderingen en vraagt om geniaal bestuur om deze grote veranderingen in banen te leiden. Er zijn grote winnaars, maar ook grote verliezers. *8a

Vast wordt beweeglijk Deze veranderingen vinden plaats op collectief niveau van bestuur van regeringen, maar ook in ieders persoonlijk leven. Werk wordt nu anders, omdat alles wat vast was nu beweeglijk wordt. Dit geeft ons veel vrijheid, maar ook weinig houvast. Niet de officiële structuren, bepalen waarin we kunnen bewegen, maar de aandacht van de massa. *8a

Geniale vernieuwing Dan is er nog een tweede aanjager voor de Ster-tetraëder. Dit is Uranus, de planeet die staat voor helderheid, inzicht, verlichting, gelijkwaardigheid, vernieuwing en technologie. De vernieuwing van Uranus zet ons aan om nieuwe stappen te nemen om inhoud en vorm te verbinden. *9 Veel mensen ervaren grote macht en onmacht over de vorm, die de inhoud (het innerlijke) niet meer dient. Dit probleem is het grote thema in alle branches van de maatschappij en onderdelen van het leven. De vorm, structuren, de manier van besturen beperken ons en verlangens van ons innerlijk leven teveel en er moeten nu nieuwe oplossingen komen. Het nieuwe dat wil ontstaan, is er nog niet. Deze oplossingen kunnen we niet meer bedenken, maar zullen gaande weg ontstaan, door te leren van de ervaringen. Ook hier laat de Ster-tetraëder weer zien dat de oplossing ligt bij de concrete structuur, door de manier van aansturen/besturen te laten transformeren naar nieuwe vormen. Dit belooft de 13de graad van Schorpioen. Innerlijk moet er gezocht worden naar nieuwe wegen om tot vervulling te komen van wie wij werkelijk zijn. *9 De Ster-tetraëder brengt ons geniale nieuwe invalshoeken, uitvindingen en vernieuwing. *10

Het proces van schepping Op spiritueel niveau wordt er van ons gevraagd om ons open te stellen voor nieuwe geniale mogelijkheden. Innerlijk verlangen wordt vaak door uiterlijke structuren en vorm geblokkeerd. Ons wordt gevraagd om schepper te worden van ons eigen leven. De innerlijke droom tot een concrete vorm te brengen. Dit is de basisfunctie van het bestaan van de mens. *11 Jouw persoonlijke inbreng in het samenbrengen van verschillende ingrediënten maakt de schepping geniaal of laat deze mislukken.*12 De imprint van de Ster-tetraëder leert ons dat we oude vormen mogen loslaten en het nieuwe gaande weg mogen laten ontstaan. De vormen zijn nieuw en nog niet bekend. Er zijn geen echte mislukkingen, maar alleen leermomenten die ons onderwijzen hoe schepper te zijn. Welke ingrediënten werken wel en welke niet. *10 Het is belangrijk in het scheppingsproces risico’s in te schatten en bewust mee te laten wegen in het proces, waarin er voldoende ruimte en vrijheid is om het geniale nieuwe te kunnen laten ontstaan.

Gedachtekracht We kunnen alleen dat scheppen waarvan wij denken dat het mogelijk is. De mate waarin wij de bestaande mogelijkheden en structuren kunnen loslaten is van groot belang in het tot stand brengen van geniale nieuwe mogelijkheden. Bewust worden van de inhoud van onze gedachten is dan ook belangrijk in het leren hanteren van onze scheppingskracht. *13 Naarmate we meer in verbinding komen met onze Multi-dimensionaliteit als mens, zal scheppen vanuit het hart gebeuren en gebruiken we onze gedachtekracht dienstbaar aan het geheel van wie wij zijn.

Voor afbeeldingen, bronvermelding en verwijzingen klik hier naar de site van Manuela van der Knaap.