Archive for januari, 2014

Abraham 30-1-2014

Je kan niet gescheiden zijn van dat wat jullie God noemen …. Mensen horen ons zeggen, “Reik naar de gedachte die het best voelt.” En ze denken, “Oh nee, ik moet luisteren naar wat God wil.” Maar hebben we het niet over hetzelfde ding? Leiden jouw emoties je niet naar die Connectie? En misleidt het woord God je niet met allerlei raaklijnen die niets te doen hebben met jouw relatie met dat wat die Eeuwige Energie van Liefde is, die jouw Bron is?

Uit een workshop in Chicago, 18 sept. 2004

—Abraham

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Abraham 29-1-2014

Het onderwerp geld is eigenlijk twee onderwerpen: (1) geld, overvloed van geld, en (2) geen geld, net niet genoeg geld. Mensen nemen vaak aan omdat zij de woorden zeggen “Ik wil meer geld”, dat zij positief over geld praten. Wanneer je angst of ongemak voelt als je dat zegt, dan heb je het niet over het onderwerp geld, dan heb je het over het onderwerp niet genoeg geld. En het verschil is erg belangrijk, omdat de eerste verklaring geld brengt en de tweede het weg houdt.

Uit een workshop Money and the Law of Attraction, 31 aug. 2008

—Abraham

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Abraham 28-1-2014

Wij wijzen niet met een vinger, omdat vanaf waar wij staan er geen beschuldiging of oordeel is. Maar we moeten tegen je zeggen dat wij allemaal deel uitmaken van alles wat gebeurt.

Uit een workshop in Los Angeles, 31 jan. 1999

—Abraham

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Abraham 27-1-2014

Als wij in jullie fysieke schoenen zouden staan, zou dat onze overheersende queeste zijn: Jezelf entertainen, Jezelf behagen, met Jezelf verbinden, Jezelf zijn, plezier hebben van Jezelf, van Jezelf houden. Sommige zeggen, “Nou, Abraham jij leert zelfzucht.” En wij zeggen, ja dat doen we, ja dat doen we, ja dat doen we. Omdat tenzij je zelfzuchtig genoeg bent om naar die connectie te reiken, heb je toch niemand iets te geven. En wanneer je egoïstisch genoeg bent om die verbinding te maken — heb je een enorm geschenk die je overal waar je bent geeft.

Uit een workshop in San Antonio, 21 april 2001

—Abraham

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Een mooie Hemelbrief van Heavenletters

HEAVEN #4811    Jij Komt te Voorschijn uit de Mist

God zei :

Jij groeide op terwijl je leerde oordelen. Jou werd geleerd dat dit goed is en dat slecht. Je leerde ook dat jij goed en slecht was. Wat een ding om te leren op zo’n jonge leeftijd. Je was goed als je lachte en slecht als je huilde. Daarnaast ontving je misschien gemengde boodschappen. Het was goed om stil te zijn en soms niet. Het was goed om je mond open te doen en soms niet.

Jou werd geleerd niet naar je hart te luisteren. Jou werd geleerd te onderdrukken. In de modder spelen was niet goed. In zand spelen was toelaatbaar, allemaal om iets dat vies genoemd werd en iets anders dat schoon werd genoemd.

Jou werd gezegd altijd de waarheid te spreken en je leerde een behoefte om jezelf te beschermen door een leugen te vertellen.

En toch groeide je vaak op zonder jezelf vertrouwd te maken met wat je leerde. Jij bent misschien de laatste om dat te weten. Wat jij leerde en wie jij werkelijk bent zijn twee verschillende dingen.

Je was altijd goed. Onschuld werd niet echt als goed beschouwd. Er was zoveel wat je moest weten en zoveel wat jou geleerd moest worden, zei de wereld. En dus werd je misleid.

En toch, je groeide op en je leerde wat van de Waarheid. Jouw ziel kan niet ontkend worden, geliefden, Je bent helemaal oké ondanks alles wat je misschien gelooft.

Ongeacht wat jou geleerd is, jij bent jij. Jij bent zoals Ik jou gemaakt heb. En de tijd komt dat de nagemaakte jij, het gefingeerde beeld van jou, de verkeerde voorstelling van jou, verdwijnt. Dit is wanneer je te voorschijn komt zoals je bent, de jij zoals je altijd bedoeld werd te zijn.

Niet langer moet je het puin van het verleden dragen. Je bent nu jouw eigen keuze. Dus kies. Laat jouw veronderstelde verleden los en ga verder naar de eenvoudige onvervalste jij. Dit is voortuitgang, niet achteruitgang. Of als het regressie zou zijn, dan is het terugvallen naar het heden, geliefden, en je zult weten wie je bent. Je bent Complete Heelheid.

Wat hebben edicten en etiketten met jou van doen? Niet meer. Jij komt te voorschijn uit de mist en je bent Zuiver Ziel. De Zuivere Ziel van jou komt te voorschijn uit de modder waarin je misschien niet mocht spelen. Je wilde toch zo graag goedkeuring.

Ik keurde jou goed op het moment dat Ik een gedachte over jou had. In het leven werd jou misschien de Waarheid van jou onthouden zodat je haar opnieuw kon zien, zodat jij jezelf zou kunnen leren kennen en verder gaan dan het omgewerkte dat over jou werd uitgegoten. Jouw Ware Zelf komt naar boven uit de wateren van liefde. Er komt een open plek in het bos. Jij stijgt uit de wateren van het leven naar het Hoge Wezen dat je altijd was en waar je niet van wist. Hoe dan ook, je hebt misschien vage roerselen van een Hoger Bewustzijn gehad. Je borg ze weg, brave jongen of braaf meisje zoals je getraind werd te zijn. Je was niet een wild schepsel dat met vermaning getraind moest worden. Alles wat je doen moest was rolmodellen volgen. Je werd getraind. Liefde stond op een laag pitje. Resultaten werden verheerlijkt. De Waarheid werd gebagatelliseerd.

En dit was het verhaal dat je las, en dit was het verhaal dat je leefde, en dit was het verhaal waar je in meeging tot op een dag de Waarheid bij jou begint te dagen.

Je kunt de Waarheid niet eeuwig uitstellen. De Waarheid is goed. De Waarheid is altijd wat jij wilde, en je had er niet altijd toegang toe. Je bent misschien tot Mij gedwongen, misschien contractueel tot Mij verplicht, wat niet bepaald hetzelfde is als naar Mij toekomen. Toch weet je nu in Wiens armen je bent. Toch weet je nu dat je bij Mij verblijft. Nu weet je dat Ik in jouw hart opsta en de dag begin. Wat anders is er, geliefden, dan jullie en Ik, altijd trouw aan de Eenheid van Liefde?

Meld je aan bij
Heavenletters, het is heel eenvoudig!

Abraham 26-1-2014

Het Universum kent alle dingen en reageert op de vibratie die jij uit zendt. Wanneer jij jouw vibratie opzettelijk zendt, orkestreer jij wat het Universum opstelt voor jou.

Uit een workshop in Atlanta, 13 sept. 1998

—Abraham

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

Abraham 25-1-2014

Het duurt meestal zo’n 30 dagen om een gewoonte te veranderen. Niet omdat je 30 dagen nodig hebt. Je zou het in 68 seconden kunnen doen als je jouw vibratie daar zou kunnen houden als je het eenmaal gedaan hebt, alleen je moet bewust die beslissing maken.

Uit een workshop in Napa, 2 maart 19997

—Abraham

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.