Archive for december, 2014

Abraham 31-12-2014

Wij willen graag uitleggen dat alleen een gedeelte van het Bewustzijn dat jij-echt-bent gefocust is in de fysieke persoonlijkheid waarvan jij gelooft dat jij het bent, zodat jij kan beginnen bewust na te denken over het grotere deel van jou, die doorgaat met Niet-Fysiek gefocust te blijven.

Zo gauw je herinnert dat jij een fysieke verlenging bent van Bron Energie, dan kan je beginnen met bewust toezien, en bewust aandacht schenken aan, jouw afstemming met jouw grotere, Eeuwige, Niet-Fysieke gelijke deel.

Terwijl jij de beslissing nam te focussen in deze fysieke tijd-ruimte realiteit, begreep je dat het een spectaculaire arena van balans en variatie en perfecte contrast is.

Je begreep dat er geen competitie van bronnen en middelen is, maar alleen kansen om geboorte te geven aan nieuwe ideeën — en je begreep dat wanneer een idee geboren is, de middelen waarmee het te vervullen is zullen volgen. 

En nu ben je hier, een verlenging van Bron Energie — gefocust in een omgeving van perfecte contrast en balans, precies zoals je de intentie had — verkennen, beslissen, voorkeuren hebben, creëren, en worden.

Uit de workshop Getting into the Vortex Guided Meditation CD and User Guide, 1 nov. 2010

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

 

 

Abraham 30-12-2014

Wij moedigen je aan om vrede te maken met iedereen die zich tegen jou verzet en iedereen waar jij je tegen verzet, niet alleen omdat je er niet op kan staan dat zij zich scharen bij jouw perspectief maar omdat hun tegenovergestelde perspectief een enorm voordeel is voor jou. 

Zie je, door jouw blootstelling aan wat jij ziet als fout of slecht of ongewild gedrag of perspectief van hen — heb jij geboorte gegeven aan een verbeterde situatie. En net zoals zij geholpen hebben dat de probleem kant van de situatie in focus komt, hebben zij ook geholpen dat de oplossing kant van de situatie in focus komt; en dat de oplossing op jou wacht in jouw Vortex van Creatie.

Door jouw dagelijkse meditatie proces zal je op een lijn komen met die oplossingen en creaties in jouw Vortex, en in jouw Vortex zul je appreciatie voelen voor iedereen die bijdraagt aan het tot stand komen daarvan. 

Wanneer je vrede maakt met diegenen die verschillen met verlangen en geloven, en gedrag waarvan jij ideeën hebt wat gepast is, dan houd je dat wat jij beschouwd als verkeerd niet in stand. In plaats daarvan  kom jij op een lijn met de oplossing kant van de situatie die op je heeft gewacht in jouw Vortex van Creatie. 

Uit de workshop Getting into the Vortex Guided Meditation CD and User Guide, 1 nov. 2010

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

 

 

Planetaire Energieën voor 29 december 2014 tot 4 januari 2015

NorthPoint Astrology Journal
Jouw gids voor Planetaire Energieën voor 29 december 2014 tot 4 januari 2015
Door Pam Younghans

Als er ooit een juiste moment was voor levensveranderende Nieuw Jaar’s resoluties dan is dit het.
Als we onze agenda’s van 2014 weg doen en deze week onze nieuwe frisse agenda’s van 2015 open doen zitten we ook in de opbouw fase van een significante maancyclus die leidt naar een krachtige en belangrijke Volle Maan aanstaande zondag.

Het is interessant om nauwkeuriger te kijken naar het woord “resolutie”, met name in relaties tot de planetaire energieën waar we mee werken. We hebben het voorwoord “re”, wat ‘nog eens doen’ betekent, en het hoofdwoord “solutie“, wat, of een methode om met een probleem te dealen betekent, een verklaring over iets, of in chemie, een mix van twee of meer stoffen.

Over het algemeen wanneer we denken aan Nieuw Jaar’s resoluties (voornemens), dan denken we aan, eindelijk onze poot stijf houden over iets, een beslissing nemen “voor eens en altijd” dat we een patroon zullen veranderen, een gewoonte verbreken, of ons leven verbeteren op de een of andere manier. Het is interessant echter, om over het woord “solutie” te denken zoals een chemicus mogelijk doet — en combinatie van substanties.

Dan, als we het voorwoord “re” ervoor zetten, voegen we het element van een nieuwe vorm creëren erbij, een die vergelijkbaar kan zijn met de voorgaande versie, of misschien een die sterk afwijkt van iets wat we ooit eerder hebben gecreëerd — zelfs als we dezelfde ingrediënten gebruiken als die we daarvoor gebruikten.

Wie heeft niet de ervaring gehad van twee keer exact hetzelfde recept gebruiken, en iedere keer een andere uitkomst hebben? Vochtigheid en een andere omgeving buiten beschouwing gelaten is het belangrijkste verschil wij, en de energie die wij aan het creatieve proces geven.

Als we ons het nieuwe jaar voorstellen en hoe het anders kan zijn dan het laatste jaar, dan zouden we misschien kunnen denken aan het proces van “re-solutie” als een vorm van alchemie, wat wordt gedefinieerd als “een schijnbaar magische kracht of proces van transmuteren”. Het vermogen om energieën te transmuteren is een van de kwaliteiten van Pluto — en Pluto heeft een grote invloed wanneer we 2015 beginnen.

Het Nieuwe Jaar verliest geen tijd om ons te laten weten dat het is gearriveerd — dingen worden levendig op de eerste dag van 2015 met een Jupiter-Mars oppositie op donderdag. Deze combinatie van planetaire energieën kan ons inspireren om op een grootse manier actie te ondernemen, speciaal in gebieden waar we het gevoel hebben onze vrijheid en onafhankelijkheid weer te moeten claimen (Mars in Waterman) of met de stap om persoonlijke voldoening te krijgen, wat heeft ontbroken in ons leven (Jupiter in Leeuw).

Er zit niet veel tact bij deze oppositie, en met Mars (de god van de oorlog) erbij betrokken, kunnen de gemoederen makkelijk ontvlammen. We kunnen deze energie in ons voordeel gebruiken, echter, alleen als we bewust blijven van welke acties op de lange termijn het gunstigst zijn, in plaats van toestaan dat een korte termijn emotionele reactie ons traject bepaalt.

Volgend weekend biedt de grootste golf van transmuterende energie. De zon staat dan eerst in een vierkant met Uranus en dan op een lijn met Pluto, wat zondag’s volle maan een krachtige tijd maakt voor bewustzijn en verandering.

Pluto, als god van de onderwereld, is een expert met het aan de oppervlakte brengen van kwesties, of waarheden, die verborgen waren of verboden. Uranus, soms de god van de chaos genoemd, brengt vaak onverwachte of plotselinge gebeurtenissen. Zoals we goed weten stonden deze twee planeten aan de grond van vele belangrijke veranderingen, omdat ze de laatste drie jaar met ons werkten.

Nu spelen Pluto en Uranus, de twee planeten die het meest geassocieerd zijn met transformatie en doorbraken (of afbreken), een primaire rol in onze eerste volle maan van 2015. Hun doel is ons bewustzijn te vergroten van sommige kernpunten en ons te bekrachtigen om op een lijn te komen met de rivier van verandering die door ons leven stroomt.

Dus, wanneer we onze Nieuw Jaar’s “re-solutie” maken, dan willen we denken aan een nieuwe manier om onszelf te definiëren, niet alleen aan de buitenkant, maar van binnen uit. Oude oplossingen en gevestigde vormen die ontstonden toen we in een andere fase van onze evolutie waren zullen het nodig hebben te worden her-beoordeeld. Sommige kunnen aangepast worden, andere compleet gerenoveerd, maar het ultieme succes hangt af van hoe goed ze passen bij de nieuwe, verlichte versie die we hebben van ons leven —zowel als individu en als mensheid.

Abraham 29-12-2014

Als je wacht tot jouw lichaam helemaal is uitgedroogd voordat je iets drinkt of compleet uitgemergeld voor je iets eet, kan je lichaam erg uit balans raken. Hoewel het mogelijk is om jouw lichaam terug te brengen naar een staat van wel-zijn — is het veel makkelijker om een gezonde fysieke balans te behouden dan het te herstellen nadat het verloren is.

De meeste mensen komen nooit in de dramatische situatie waar ze zonder water of voedsel zijn tot het punt waarop het schade doet aan hun fysieke lichamen; echter, het is niet ongewoon voor mensen om hun lichaam iets net zo belangrijks te ontnemen: Afstemming met Bron Energie.

Op dezelfde manier dat het goed is om te drinken wanneer je de voorbode voelt van dorst — en daardoor jouw Wel-Zijn te behouden lang voordat uitdroging wordt ervaren — is het net zo belangrijk om de gedachte te veranderen en weerstand los te laten met de eerste indicatie van negatieve emotie. Omdat terwijl het zeker mogelijk is negatieve emotie te weerstaan voor een lange periode, het is niet de optimale ervaring voor de cellen van jouw fysieke lichaam.

Wanneer je leert om weerstand los te laten in de vroege, subtiele stadia, moet jouw fysieke lichaam floreren. Floreren is wat natuurlijk is voor jou.

Uit de workshop Getting into the Vortex Guided Meditation CD and User Guide, 1 nov. 2010

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

 

 

Abraham 28-12-2014

De meesten verbinden zich zelden met hun ware kracht, omdat het voor hen onlogisch lijkt dat er kracht zit in ontspanning, in loslaten, of in liefde of vrolijkheid of gelukzaligheid. De meeste mensen begrijpen niet dat hun echte kracht in weerstand loslaten zit — wat hun enige obstakel is tot hun ware kracht. 

De meeste mensen verwachten niet dat hun pad naar grote overvloed er een is van gemak en vreugde. Er is hen geleerd dat worsteling en ontbering en opoffering vereisten zijn waaraan voldaan moet worden voordat de beloning van grootse overvloed gerealiseerd kan worden. De meesten begrijpen niet dat de behoorlijke worsteling waar zij zich bewust in mengen, in hun zoektocht naar succes en gewin, eigenlijk tegen hen werkt.

Er zijn zoveel dingen die je geleerd hebt te geloven die de krachtige Wetten van het Universum bestrijden, dat het moeilijk is jouw weg eruit te denken. En dat is de rede dat wij dit pad van veel minder weerstand presenteren.

We willen eerder dat je adem haalt dan probeert, ontspant in plaats van moeite doet, glimlacht in plaats van worstelt, en zijn in plaats van doen. Want jouw ware kracht wordt alleen ervaren van binnenuit de Vortex. 

Uit de workshop Getting into the Vortex Guided Meditation CD and User Guide, 1 nov. 2010

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

 

 

Abraham 27-12-2014

Als je een coöperatief component wil worden van jouw eigen Vortex en van alle prachtige dingen die je daar verzameld hebt, moet je een Vibrationele Gelijke zijn van jouw Vortex. Met andere woorden, je moet een hoge frequentie hebben, en je moet zonder weerstand zijn. Iedere dag, als je gedachten van weerstand loslaat — door de kracht van onze geleide meditatie — zal jouw Vibrationele frequentie stijgen en nieuwe Vibrationele patronen zullen ontwikkelen tot, in een korte periode van tijd, jouw natuurlijke Vibrationele neiging zal zijn om in jouw Vortex te zijn. En dan, zal jij jouw leven leven zoals jij de bedoeling had het te leven, met toegang tot de Energie die werelden creëert en het naar jouw persoonlijke eigen realiteit te laten stromen.

Uit de workshop Getting into the Vortex Guided Meditation CD and User Guide, 1 nov. 2010

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.

 

 

Abraham 26-12-2014

Er zijn veel situaties, houdingen, leefstijlen, zelfs keuzes van voedsel, waar je niet aan wil deelnemen. Door het leven van jouw leven heb je vele gewenste en ongewenste dingen geïdentificeerd, en het is belangrijk om te onthouden dat geen van die ongewenste dingen jouw ervaring kunnen binnen springen, omdat er geen opdringen is in jullie op aantrekken-gebaseerde Universum.

De keuzes die anderen maken kunnen jouw ervaring niet negatief beïnvloeden tenzij jij het betrekt in jouw ervaring door jouw aandacht eraan. Dingen komen alleen naar je toe door jouw Vibrationele uitnodiging — en ze blijven alleen als je er aandacht aan blijft geven. 

Jullie Universum is gebaseerd op vrijheid. Vrijheid voor iedereen om te kiezen waar zij hun aandacht aan willen geven, en daardoor wat zij kiezen te ervaren. En jullie interactie met elkaar geeft een basis van contrast wat voortdurende expansie verzekert.

Wanneer anderen Vibrationele afstemming bereiken met iets wat zij verlangen beroven zij jou op geen enkele manier van jouw verlangens. Als jouw tijd-ruimte realiteit een verlangen geïnspireerd heeft in jou, is het zeker dat dat verlangen vervuld kan worden, want jullie Aarde omgeving heeft de potentie de essentie van alle verlangens te bevredigen. 

Uit de workshop Getting into the Vortex Guided Meditation CD and User Guide, 1 nov. 2010

Our love
Esther (en Abraham en Jerry)

Voor de site van Abraham klik hier.